Matavfallskarl_rapsfalt_Lotte_Nilsson.JPG

Grundabonnemang, taxor och hämtningsdagar för fritidshus med sommarhämtning

Nedan hittar du information om våra grundabonnemang och taxor samt hämtning, som gäller för restavfall om inget annat anges. Taxan gäller i Ystads kommun från 1/1 - 2020. Priserna inkluderar moms och om texten på webbplatsen skiljer sig från den tryckta texten gäller den tryckta.

Grundabonnemang 

Grundabonnemanget inkluderar restavfall och alla hushåll samt verksamheter i Ystads kommun ska ha ett abonnemang för restavfall såvida man inte fått beviljat undantag från kommunal insamling. Restavfall inkluderar de sopor du kastar hemma i soppåsen efter att du har sorterar ut det som ska källsorteras.

Kontakta Avfallsenhetens kundtjänst för anmälan och ändring av abonnemang eller vid frågor kring taxor. 

I grundabonnemanget kan du även välja till att sortera ut ditt matavfall. Då får du 20 % rabatt på ditt abonnemang och du får ett brunt kärl för ditt matavfall, särskilda papperspåsar att sortera matavfallet i samt en påshållare att ställa påsarna i, helt gratis. De flesta som har abonnemang för restavfall kan välja att ha ett kärl för matavfall, som töms samtidigt som kärlet för restavfall. Undantagen är till exempel de hushåll och verksamheter som lämnar sitt restavfall i säck eller så kallas molok (framförallt boende i Sandskogen, Löderups Strandbad och delar av Hagestad naturreservat). 

Taxor 

Priserna gör frundtaxa gäller för restavfallskärl eftersom matavfallskärlet är gratis och hämtas samtidigt som restavfallskärlet.

Kärl, hämtning varannan vecka
190 liter 695 kr/år
240 liter 857 kr/år
370 liter 1 158 kr/år
660 liter 1 968 kr/år

 

Kärl, månadshämtning - ansökan görs hos Ystad-Österlenregionens miljöförbund 
190 liter 403 kr/år

 

Molok hämtning 
Avser Sandskogen, Löderups Strandbad och delar av Hagestad naturreservat 1 073 kr/år 

 

Tilläggstaxor - extra hämtning, grovavfall och uppehåll i avfallshämtning


Hämtningsdagar 

Hämtningsdagar 2021 och avvikande hämtningsdagar 2020/2021. 

Publicerad 2020-12-07, Uppdaterad 2021-01-07

Kontakta oss

Kundtjänst 
Telefon: 0411-57 71 00
(vardagar 9-12 och 13-15)
E-post: kundtjanst-avfall@ystad.se

Taxor 2021 Avfall & Renhållning

När hämtar vi ditt avfall?

Logga in på Mina sidor för att se dina ordinarie hämtningsdagar 

Har du lite avfall?

Då kan du dela med din granne! 
Det blir inte mycket sopor kvar när man sorterar rätt. Det går därför bra att dela både rest- och matavfallskärl med närmaste granne. Upp till 3st hushåll kan dela kärl. Kontakta avfallsenhetens kundtjänst för mer information.

Månadshämtning
Du kan ansöka om tillstånd för hämtning av hushållsavfall 1g/månad under förutsättning att gällande krav för detta uppfylls. För mer information och ansökan kontakta Ystad-Österlenregionens miljöförbund.

Underjordsbehållare?

Du som är boende i Sandskogen, Löderups Strandbad eller i delar av Hagestads naturreservat har tillgång till gemensamma underjordsbehållare, s.k. moloker. Ring Avfallsenhetens kundtjänst för att ta reda på hur mycket sophämtningen kostar för dig.

Vill du få dina förpackningar hämtade?

Som privatperson erbjuder TMR Pick-up service där du kan få kostandsfri hämtning av dina förbrukade pappers-, plast- och metallförpackningar.

Läs mer på TMRs hemsida