Falt_(4)_Lotte_Nilsson.JPG

Information om avfallshanteringen för fritidshus med sommarhämtning

Här hittar du information om avfallshanteringen för dig som är ägare av fritidhus.

Sortering

Länk till vår sorteringsguide 

Ladda ner vår sorteringsbroschyr

Ladda ner vår matavfallsbroschyr

Storlek och volym 

För fritidshus med sommartömning finns matavfallet i storlek 140 liter. Restavfallskärlet finns i storlekarna 190-660 liter.

140 liter (matavfallskärl): bredd =50 cm, djup=60 cm, höjd=110 cm

190 liter: bredd=60 cm, djup=75 cm, höjd=110 cm

240 liter: bredd=70 cm, djup=75 cm, höjd=110 cm

370 liter: bredd=80 cm, djup=90 cm, höjd=110 cm

660 liter: bredd=140 cm, djup=90 cm, höjd=130 cm

Kärlen är märkta efter vilken sorts avfall som ska läggas i. Märkningen kan kombineras med våra sorteringsaffischer. 

Tänk på att sopkärlet inte får vara för tungt - då kan vi inte tömma det. Har du mycket sopor viod enstaka tillfällen går det bra att kontakta Avfallsenhetens kundtjänst och beställa en extra hämtning eller hämtning av extra säck mot en liten avgift i samband med ordinarie hämtning. Märker du att kärlet ofta blir för fullt behöver du ett större sopkärl. Kontakta då Avfallsenhetens kundtjänst för mer information. 

Inför hämtningsdagen 

Placering
På hämtningsdagen ska kärlet stå så nära platsen där sopbilen stannar som möjligt, senast kl 06.00 på hämtningsdagen. När sopbilen inte kan köras fram intill kärlet, eller avfallsutrymmet för kärl, debiteras avgift för dragväg enligt kommunens avfallstaxa. Maximalt tillåtna dragväg för rest- och matravfallskärl är normalt 10 meter vid flerbostadshus och verksamheter.

Det är viktigt att kärlet placeras med handtag och hjul ut mot vägen så att sophämtaren slipper vända på kärlet. Denna lilla skillnad kan motverka skador i axlar och rygg. Tack!

Dragväg/gångavstånd
Marken som sopkärlet ska dras på ska vara plan och hårdgjord. Kullersten eller ett tjockt lager singel (eller träspån) kan försvåra hämtningen, speciellt om kärlet är tungt. Sopkärlet ska gå lätt att dra. Det får inte heller finnas några trånga passager eller trappsteg.

Under vintermånaderna ska gångvägen/dragvägen hållas snö- och halkfri, så att sophämtaren inte riskerar brutna armar och ben när de hämtar ditt avfall.

Publicerad 2020-12-07, Uppdaterad 2021-01-07

Kontakta oss

Kundtjänst 
Telefon: 0411-57 71 00
(vardagar 9-12 och 13-15)
E-post: kundtjanst-avfall@ystad.se

Permanent uppställningsplats för dina sopkärl?