Falt_(4)_Lotte_Nilsson.JPG

Information om avfallshanteringen för fritidshus med sommarhämtning

Här hittar du information om avfallshanteringen för dig som är ägare av fritidshus med sommartömning.

Sortering

Länk till vår sorteringsguide

Ladda ner vår sorteringsguide

Ladda ner vår matavfallsbroschyr

Storlek och volym 

För fritidshus med sommartömning finns matavfallet i storlek 140 liter. Restavfallskärlet finns i storlekarna 190-660 liter.

140 liter (matavfallskärl): bredd =50 cm, djup=60 cm, höjd=110 cm

190 liter: bredd=60 cm, djup=75 cm, höjd=110 cm

240 liter: bredd=70 cm, djup=75 cm, höjd=110 cm

370 liter: bredd=80 cm, djup=90 cm, höjd=110 cm

660 liter: bredd=140 cm, djup=90 cm, höjd=130 cm

Kärlen är märkta efter vilken sorts avfall som ska läggas i. 

Tänk på att sopkärlet inte får vara för tungt - då kan vi inte tömma det. Har du mycket sopor vid enstaka tillfällen går det bra att kontakta vår kundservice och beställa en extra hämtning eller hämtning av extra säck i samband med ordinarie hämtning mot en liten avgift. Märker du att kärlet ofta blir för fullt behöver du ett större sopkärl. Kontakta då vår kundservice för mer information. 

Inför hämtningsdagen 

Placering
På hämtningsdagen ska kärlet stå så nära platsen där sopbilen stannar som möjligt, senast kl 06.00 på hämtningsdagen. När sopbilen inte kan köras fram intill kärlet, eller avfallsutrymmet för kärl, debiteras avgift för dragväg enligt kommunens avfallstaxa.

Det är viktigt att kärlet placeras med handtag och hjul ut mot vägen så att sophämtaren slipper vända på kärlet. Denna lilla skillnad kan motverka skador i axlar och rygg. Tack!

Dragväg/gångavstånd
Marken som sopkärlet ska dras på ska vara plan och hårdgjord. Kullersten eller ett tjockt lager singel (eller träspån) kan försvåra hämtningen, speciellt om kärlet är tungt. Sopkärlet ska gå lätt att dra. Det får inte heller finnas några trånga passager eller trappsteg.

Under vintermånaderna ska gångvägen/dragvägen hållas snö- och halkfri.

Publicerad 2020-12-07, Uppdaterad 2023-03-08

Kontakta oss

Tekniska avdelningens kundservice
Telefon: 0411-57 77 77
(måndag-fredag kl. 9-12)
E-post: tekniska@ystad.se

Permanent uppställningsplats för dina sopkärl?