20200324_082837.jpg

Cykelpump

Ystads kommun har placerat ut cykelpumpar på olika platser i kommunen där du har möjlighet att pumpa din cykel. Pumpstationerna är öppna året runt och pumparna passar de flesta cykelventiler.

Cykelpumpar finns på följande platser:

  • Sankt Knuts torg, Ystad
  • Surbrunnsvägen, Ystad
  • Kåseberga
  • Stationen i Köpingebro
  • Stationen i Svarte

Du kan se var pumparna finns i vår cykelkarta.

Syftet med pumparna är att ge en bra service och på det viset främja och underlätta för människor att använda cykeln som färdmedel.

Om en pump inte fungerar kan du göra en felanmälan här.

Publicerad 2022-04-12, Uppdaterad 2024-04-12