felparkering.jpg

Felparkering

Här hittar du information om parkeringsanmärkning och kontrollavgifter.

Skillnaden mellan parkeringsanmärkning och kontrollavgift

Det finns två lagstiftningar som tillämpas vid parkeringsövervakning, en allmänrättslig som gäller gatumark och en civilrättslig som gäller tomtmark.

Parkeringsanmärkning

En parkeringsanmärkning (gul remsa) utfärdas om ett fordon har parkerat fel på gatumark även kallad allmän plats. Rättelse och bestridande sker hos polismyndigheten enligt kontaktuppgifter på parkeringsanmärkningen.

Felparkeringsavgiften betalas in till Transportstyrelsen på bankgiro 5051-6905. Vid betalning måste du ange det OCR-/referensnummer som framgår på din parkeringsanmärkning.

Kontrollavgift

En kontrollavgift (blå remsa) utfärdas om ett fordon har parkerat fel på tomtmark även kallad kvartersmark.
På kontrollavgiften finns information om var man vänder sig vid bestridande.

Kontrollavgiften ska betalas inom 8 dagar från utfärdandet till Bankgiro 5454-2121. Vid betalning måste ärendenummer anges.

Vid infarten till en tomtmarksparkering finnas angivit på en tilläggstavla under vägmärket vem som bedriver parkeringsövervakningen och dennes telefonnummer. 

Publicerad 2021-12-30, Uppdaterad 2023-01-09