Parkeringshus_300_dpi.jpg

Bilplatser att hyra

Parkerings- och garageplatser för långtidsuthyrning.

Kommunen har 410 bilplatser för långtidsuthyrning. Dessa är i huvudsak belägna i och omkring centrum och kostnaden (inklusive moms) är enligt nedan vid nytecknande:

 

Du hittar dem på följande adresser

Norra Vallgatan (vid Siriushuset): 450 kr/månad

Lilla Norregatan (vid f.d. Hantverkshemmet): 450 kr/månad

Spanienfarargatan (bakom Tullhuset): 450 kr/månad

Hamnplan: 450 kr/månad

Spanienfararegatan (grusplan söder om järnvägsspåret, intill sockersilosen): 400 kr/månad 

Petrigatan (vid Göken): 450 kr/månad

Mölletorget: 450 kr/månad

Garaget Ragnhild (Långgatan): 700 kr/månad

Garaget Väderleksvägen (Västra Sjöstaden, där Missunnavägen och Kommendörsgatan möts): 650 kr/månad

Just nu finns lediga platser att hyra på Hamnplan, vid Spanienfararegatan (grusplanen söder om järnvägsspåret, intill sockersilosen), Mölletorget samt i garaget på Väderleksvägen.

 

 

Hyra för parkerings- och garageplatser från den 1 januari 2019

Hyran för äldre avtal för parkerings- och garageplatser kommer att höjas stegvis under en fyraårsperiod. Målet är att ha en enhetlig hyresnivå i hela Ystad från och med den 1 januari 2022.

Nya avtal som skrivs från den 1 januari 2019 har en hyra på 450 kronor i månaden för parkeringsplats och 700 kronor i månaden för garageplats.

För äldre avtal kommer hyran fram till år 2022 årligen att justeras med  en höjning på 15 - 65 kronor i månaden för parkeringsplats och 75 - 110 kronor i månaden för garageplats. När den stegvisa hyreshöjningen är fullt genomförd år 2022 kommer hyran att vara enhetlig med 450 kr per månad för p-platser och 700 kr per månad för garageplatser.

Från och med 1 januari 2023 kommer hyresnivån att regleras efter konsumentprisindex, KPI.

 

Publicerad 2020-07-09, Uppdaterad 2022-01-12

Kontakt

Fastighetsavdelningen
Anna Persson
Hyresadministratör
0411 - 57 72 07

Adress:
Österportstorg 2A
271 80 YSTAD