Gröna_tak.jpg

Gröna tak

Fördröj regnvatten, bidra till biologisk mångfald och många andra fördelar genom att anlägga gröna tak på din fastighet. Dessutom är det vackert.

Den minskade andelen gröna ytor i våra städer skapar problem i form av ökade temperaturer och minskad biologisk mångfald. Gröna tak bidrar inte till temperaturökning, dämpar buller och kan till och med ha isolerande effekter. Vid normala regn suger växterna åt sig regnvattnet och avdunstar det när solen står på, som i naturen.

Det finns flera varianter att välja på som kräver olika stor insats. Allt från enklare tak med årlig tillsyn till trädgårdar där människor kan vistas som kräver hög skötsel.

grönt tak

Publicerad 2022-04-09, Uppdaterad 2023-05-04