Regnrabatt.jpg

Regnrabatt

Anlägg en vacker regnrabatt i din trädgård genom att leda vattnet från stupröret, bort från huset till en regnrabatt med vackra perenner som tål mycket vatten i korta perioder och torka i längre perioder.

Det går att anlägga stora regnträdgårdar med mycket yta så väl som en enklare urskålad rabatt.

Fyll ut jorden med grus, pimpsten eller biokol som hjälper till att hålla kvar och leda bort vattnet. Biokol bidrar dessutom till att binda till sig föroreningar. På så vis renas vattnet genom att infiltreras ner i marken, det minskar risken för torka och sänkta grundvattennivåer.

Samtidigt minskar belastningen på ledningsnätet och risken för översvämningar. Viktigt är att leda vattnet bort från huset och dräneringssystemet.     

kaukasisk förgätmigej 

Klicka här för att se video

Stort tack till VA SYD som delar med sig och inspirerar!

Publicerad 2022-04-07, Uppdaterad 2024-06-11