Förebygga Brott - Allas Ansvar

Hur ska vi öka tryggheten för kommunens invånare?

BRÅ-samordnaren i Ystads kommun har fått i uppdrag att göra "Kartläggning 2006-2007 - Trygghetsproblem Ystads kommun".

Syftet med kartläggningen är att få en bild av de lokala brotts- och trygghetsproblemen i kommunen.

Målet med kartläggningen är att den ska underlätta för det lokala BRÅ att göra prioriteringar i sitt arbete och upprätta en handlingsplan som innebär att rätt resurser sätts in på rätt plats.

Kommunens invånare skall under hela dygnet kunna känna sig trygga för sin personliga säkerhet, sitt hem och sina egendomar.

Publicerad 2022-01-25, Uppdaterad 2023-06-05