Tillgängligare Ystad

Om arbetet med att göra Ystad mer tillgängligt för funktionshindrade.

 

Kontrastmarkering av trappa

Inventering av kommunens fastigheter pågår och har till stor del genomförts. Åtgärdsförslag ar upprättats för flertalet objekt. Det är många objekt som kräver åtgärder för att uppnå målet om ett tillgängligt Sverige/Ystad 2010. Målet är att alla objekt ska åtgärdas, men allt kan inte göras samtidigt. Därför har en prioriteringsordning gjorts som innebär att kommunens fastigheter åtgärdas efter bl.a. besöksfrekvens. 

 

 

Tillgänglig lekplats

Inventering av kommunens allmänna platser, som t.ex. gångbanor och övergångsställen, har även dessa till stor del genomförts.  Åtgärder utförs fortlöpande enligt planerat tillgängligt område och planerade tillgängliga stråk. Planerat tilllgängligt område är Ystads centrum, vilket innebär området Gamla staden och Egna hem. Inom detta området rör sig många personer och åtgärderna är därför till stor nytta.

Planerade tillgängliga stråk sammanbinder tätortens bostadsområde med Ystads centrum. Planeringen är att det ska finnas ett stråk från varje bostadsområde som är tillgängligt för alla. Kommunens byar har också inventerats och åtgärder utförs fortlöpande, på de allmänna platser som kommunen ansvar för. Stora delar av byarnas allmänna platser ligger dock under Vägverkets ansvar.

Lekplatser är också en del av kommunens allmänna platser. vilket innebär att även dessa inventeras och åtgärdas efter hand. Nya lekplatser görs givetvis tillgängliga och användbara för alla från början. En tillgänglig lekplats kan t.ex. innebära att sanden byts ut mot gummiasfalt eller fallskyddsbeläggning, större gunga s.k. "kompisgunga" som har plats för mer än en person och sandlåda med upphöjt bord för barn i rullstol.

Kompisgunga Upphöjd sandlåda

Publicerad 2023-05-09, Uppdaterad 2024-03-11