Gerhard Nordström

Gerhard Nordström (1925-2019)

Höstplöjning, u.å.

Olja på masonit

info@gertgermeraad.eu

Näringsrik och brukbar jord är väsentlig för vår överlevnad. Nordströms monumentala målning ”Höstplöjning” föreställer en nyplöjd skånsk höståker, framställd snett uppifrån. Vid en första anblick kan färgen tyckas brun, men stannar vi kvar så framträder plogfårorna även i ockra, gult, violett och rosa. Grästuvor ramar in åkern som vi bara ser ett utsnitt av. Nordström berättade i en intervju med konstkritikern Tor Billgren i P1 om barndomens promenader med sin mor längs med åkrarna och sin fascination för just höstplöjningen ”eftersom jorden var så rik, så lerig, så blev det nästan, om det var en vacker dag, som speglar som glittrade. Jag och mor kallade det för jordhavet”.

Nordströms konstnärskap präglades av en stark politisk övertygelse och ett miljöengagemang. Han är främst känd för antikrigssviten ”Sommaren 1970- utflykt i det gröna”, en skarp kommentar till Vietnamkriget och massakern i Song My där han kombinerade det skånska landskapet med de ohyggliga bilderna från massakern.

Gerhard Nordström föddes 1925 i ett prästhem och växte upp i Sjörup utanför Ystad och Gessie söder om Malmö. Han utbildade sig vid Skånska målarskolan i Malmö och Kungliga Konstakademien i Stockholm på 1940-talet. Nordström hade sin första separatutställning i Malmö 1950. Under 1960- till 1980-talen var han lärare på Konstskolan Forum i Malmö. 1986 flyttade Gerhard Nordström till Ystad. Sviten ”Sommaren 1970- utflykt i det gröna” visades in sin helhet på Ystads konstmuseum 2007. Andra omfattande utställningar i regionen med Nordströms konst var Lunds konsthall 1995 och Malmö konsthall 2011. Gerhard Nordström dog 2019, 93 år gammal.

 

Text: Julia Björnberg

Foto: Gert Germeraad

Publicerad 2022-08-24, Uppdaterad 2023-09-25