Octaviagruppen

Kerstin Lundberg-Stenman ”Grekiskt landskap” (1997), olja på duk

Astrid Hede ”Självporträtt i motljus” (1984), olja

Lisa Skogsberg ”I tankar” (1982), stengods

Edna Hinnerson ”Skriftfragment”, collage

Octaviagruppen 2  Octaviagruppen 3
t.v. Lundberg-Stenman, t.h. Hinnerson

Konstnärskollektivet Octavia grundades 1979 på initiativ av konstnären Kerstin Lundberg-Stenman. Tanken var att bilda en sammanslutning med kvinnliga konstnärer som motvikt till de många manliga grupperingarna inom konsten men också att synliggöra de ekonomiska ojämlikheter som rådde. Inledningsvis delade gruppens medlemmar lika på inkomster och utgifter under ledorden solidaritet och rättvisa då de ställde ut tillsammans.

Octavia bestod av åtta konstnärer från olika generationer och med skilda uttryck. Deras gemensamma nämnare var att de var kvinnor och deras geografiska tillhörighet. De var verksamma i periferin utanför storstadsbygden i Skåne, närmare bestämt runt Ystad. Octaviagruppen har ställt ut tillsammans och de har alla haft minst en separatutställning på Ystads konstmuseum. Medlemmarna i gruppen har under årens lopp skiftat. Octavia ställde ut sista gången som grupp i mitten av 1990-talet.

Gruppmedlemmar genom åren var Eva Acking, Astrid Hede, Edna Hinnerson, Inger Kihlman, Iris Lövin Lindholm, Greta Sandberg, Ingrid Silfverhjelm, Kerstin Skogsberg, Lisa Skogsberg och Kerstin Lundberg-Stenman. Octaviagruppen har ett eget kabinett i Ystads konstmuseums permanenta utställning med verk från samlingen.

 

Text: Julia Björnberg

Publicerad 2022-08-24, Uppdaterad 2023-09-25