Hans och Grete Billgren

2 x BILLGREN

Grete och Hans Billgren levde tillsammans i Löderup under många år kring mitten av 1900-talet. Tillsammans fick de tre barn, ett av dem var konstnären Ola Billgren.

Grete Billgren föddes i Köpenhamn 1907 och dog i Lund 1986. Under 1930-talet studerade hon I Köpenhamn och Berlin. I början av sitt konstnärskap använde Grete Billgren starka färger i expressionistisk anda. Senare blev hennes användning av ljusa färger mer frekvent. Exempel på denna typ av färganvändning kan ses i målningen Studenten. Linjerna är noga utarbetade och färgerna är subtila.

Grete Billgren var främst porträttmålare, även om skildringar av landskap och stilleben förekommer bland hennes målningar. Som tecknare hade hon en strukturerad teknik och hennes skildringar baseras på geometriska former. I verket Information ses exempel på detta.

Hans Billgren föddes 1909 i Löderup där han även bodde vid tiden för sin död 1985. Däremellan vistades han i olika perioder i Malmö och Köpenhamn. Det var också där han utbildade sig. Tillsammans med konstnärskollegan Eve Eriksson reste han till Paris och återvände hem inspirerad av impressionismen. 

Med stort intresse för färg och ljus arbetade Hans Billgren långsamt fram sina målningar. Motiven hämtade han i sin nära omgivning – landskapet, hemmet och ateljén. Han målade gärna ljuset som sipprade in genom fönstret. Senare lämnade han det realistiska och skapade vad han kallade för variationer på landskap och lyriska intryck av det han såg.

 

Hans Billgren Blå ateljé  Hans Billgren Röd afton

Hans Billgren (1909-1985) ”Ateljébild”, olja på duk, 1974. Inköpt på Ystads konstförenings vårsalong 1975 / ”Röd afton”, olja på duk, 1978. Gåva till Ystads konstmuseum av Barbro Billgren.

 

Målningen ”Ateljébild” går i blå toner och föreställer konstnärens ateljé med ett stort kvadratiskt fönster som släpper in ljus i rummet.  Hans Billgrens målningar handlar om färg och ljus. Färgen var hans stora passion, genom blandningar och övergångar skapade han lyriska stämningar i sina bilder. Sonen och konstnären Ola Billgren skriver ”Min far bekände sig helt och hållet till kolorismen och tyckte i princip illa om allt måleri som odlade andra värden på bekostnad av färgen…”.

Motiven, som med åren blev allt mer abstrakta, fanns i närmiljön. Det österlenska landskapet, hemmet, familjen och inte minst ateljén i Löderup. Likt spröjsarna i sitt ateljéfönster delade Hans Billgren gärna upp bildytan i fyrkantiga fält som fick agera som rum för färgens och ljusets poesi.

Hans Billgren föddes i Löderup 1909 och han bodde där då han avled 1985. Däremellan vistades han under några år i Malmö och Köpenhamn. Det var också där han utbildade sig. Han debuterade i Sverige 1942 på Ystads konstmuseum tillsammans med sin dåvarande fru Grete Billgren och vännen Eve Eriksson.

 

Grete_Billgren_Studenten_YK2909  Grete_Billgren_Information_YK1509

Grete Billgren ”Studenten”, 1964, olja på duk / ”Information”, 1981, tusch på papper.

I Grete Billgrens porträtt ”Studenten” möter vi en ung man i halvfigur med mörk och lite uppknäppt skjorta, kortklippt hår och nedslagen blick . Bakgrunden är enkel och skissartad. Färgskalan är jordigt varm och svalt blågrå med tunna skuggor i vagt lila. Porträttet ger intryck av harmoni och stillhet. Det är som om studenten stannat upp mitt i en tanke eller en betraktelse.

Grete Billgren, född Lützhøft i Köpenhamn 1907, studerade konst i Köpenhamn och Berlin under 1930-talet. Hon var gift med konstnären Hans Billgren och de var bosatta i Löderup tillsammans med sönerna Jean och Ola. År 1942 ställde Grete Billgren ut på Ystads konstmuseum tillsammans med Hans Billgren och Eve Eriksson. Porträttet ”Studenten” och teckningen ”Information” köptes in till samlingen 2019. Grete Billgren gick bort i Lund 1986.

I minnesboken ”Grete Billgren” utgiven av Kalejdoskop förlag 1988 skriver sonen Ola Billgren, Bo Nilsson och Torsten Weimarck personligt och poetiskt om Grete Billgrens konstnärskap. Bo Nilsson skriver bland annat att ”Studenten” är mer att betrakta som en bild än som ett porträtt av en verklig person. Tolkningen baseras bland annat på verkets tillkomstår. Under 1960-talet utvecklades det massmediala samhälle med bildflöden som vi tar för givna idag. Som konstnär kanske Grete Billgren fångade upp denna förändring. Vad är en bild? Kan vi lita på den? Finns den här personen eller är det bara en bild? 

Mot 1980-talet utvecklades Billgrens intresse för linjer. I hennes teckningar kom de att brytas upp till streck och punkter, språk och information. Om hennes teckningar skriver Bo Nilsson att ting och människor i helt vardagliga situationer kommunicerar med varandra på en rad olika plan men att det är svårt att förstå relationerna dem emellan. ”Det är en hållning som antyder svårigheterna i gestaltningen av den samtida verkligheten”. Att se, samtala och undersöka Grete Billgrens verk utifrån en samtida blick öppnar upp och lägger till lager av just information och den här texten är förhoppningsvis bara en början.

 

Texter: Ýrr Jónasdóttir (om Hans) och Anna Norberg (om Grete).

Publicerad 2022-08-24, Uppdaterad 2024-05-07