Inger Ekdahl

INGER EKDAHL

Inger Ekdahl föddes i Ystad 1922 och gav sig tidigt ut i världen för att upptäcka den moderna konsten. Hon studerade vid Isaac Grünewalds Målarskola, Otte Skölds Målarskola och hos André Lhote i Paris.

Tillsammans med sin man, konstnären Eric H Olson, vistades Ekdahl i efterkrigstidens Paris. Där mötte hon och tog djupt intryck av konstnärer som Jean Arp, Victor Vasarely och Michel Seuphor. Det var även där Ekdahl mötte de nonfigurativa strömningar som skulle få en avgörande betydelse i hennes fortsatta konstnärskap. Inledningsvis märks dessa nya impulser i ett måleri som bär tydliga spår av abstrakt expressionism. Ekdahl började täcka sina dukar med monokroma färglager och lät sedan färgen rinna och droppa fritt mot underlaget. Efter hand ersattes arbetssättet med en mer systematisk metod där hennes fascination för seendet och linjen fick företräde. Ekdahl kallade dessa målningar för systematiska kompositioner eftersom de är skapade med mall och bygger på rytmisk repetition. De strikta geometriska figurerna är uppbyggda kring raka linjer som lurar ögat att uppleva volym och rymd.

Från 1977 var Ekdahl bosatt och verksam i Malmö. I samband med hennes bortgång 2014 donerades hennes konstnärliga kvarlåtenskap till Ystads konstmuseum.

 

 

inger_ekdahl_utan titel
Inger Ekdahl "Utan titel" (u.å.), akryl på duk. Foto: Benjamin Rembson.

 

Publicerad 2022-08-24, Uppdaterad 2024-05-07