Bellevue 1

Bellevue entré
Namn

Bellevue 1 särskilda boende

Adress

Bellevuevägen 17, 271 32 Ystad

Geografiskt läge

Norr om centrum i ett idylliskt vackert område.

Hyresvärd

Teknik och fastighet, Ystads kommun

Antal lägenheter

40 st.

Beskrivning av boendet

Bellevues 40 platser är fördelade på fyra boendeenheter med 10 lägenheter och namn efter ädelstenar. De fyra boendeenheterna har somatisk inriktning.

Boendestandard

De 40 lägenheterna är alla enrumslägenheter med olika storlek och utseende. Ytan varierar mellan 30 till 41 kvm.

Trygghetslarm

Trygghetslarm finns i alla lägenheter.

Måltider

Varje boendeenhet har eget kök. Maten kommer från Restaurang Bellevue.

Personal

Vårdpersonal finns att tillgå på boendet dygnet runt.

Övriga kontakter

Varje boende får en kontaktperson i samband med inflyttning. Hemsjukvårdens distriktssköterska har det medicinska ansvaret och ansvarig läkare finns att tillgå vid behov. Kommunens arbetsterapeut och sjukgymnast utvärderar och hjälper till med de tekniska hjälpmedel som behövs för de boendes dagliga livsföring.

Publicerad 2020-01-14, Uppdaterad 2021-11-19

Telefonnummer till enheterna

Bellevue 1

Safiren: 0411 - 57 89 12

Rubinen: 0411 - 57 89 22

Smaragden: 0411 - 57 89 52

Ametisten: 0411 - 57 89 62

Kontakt

Enhetschef:
Sandy Lindvall
Tfn: 0411-57 89 00
sandy.lindvall@ystad.se