Bellevue

Bellevue entré

Adress

Bellevuevägen 17, 271 32 Ystad

Geografiskt läge

Norr om centrum i ett idylliskt vackert område.

Hyresvärd

Teknik och fastighet, Ystads kommun

Antal lägenheter

68 st.

Beskrivning av boendet

Bellevue boendeenhet har inriktning mot somatisk funktionsnedsättning, kognitiv sjukdom och mot psykiatriska funktionsnedsättningar.

Där finns 58 lägenheter för särskilt boende och 10 platser för korttidsboende som vi benämner Stödenheten. 

Lägenheternas boyta är varierande mellan 30- 41 kvm.

Synpunkter

Vi arbetar ständigt med att förbättra verksamheten och det är därför viktigt för oss att ta del av dina synpunkter. Du kan lämna dem till ansvarig enhetschef eller till personalen. Det går också bra att lämna synpunkter via kommunens hemsida. Om du vill vara anonym går det bra men då har vi inte möjlighet att återkoppla till dig.
Synpunkter - Ystads kommun

 

Publicerad 2022-01-14, Uppdaterad 2023-12-07

Kontakt

Enhetschefer Bellevue: 

Graciela Molin
Tfn: 0411-57 89 50
E-post: graciela.molin@ystad.se

Susanna Tidala
Tfn: 0411-57 89 00
E-post: susanna.tidala@ystad.se

Samordnare Bellevue:

Mathilda Palm
Tfn: 0411-57 89 06
E-post: mathilda.palm@ystad.se

Annika Svensson
Tfn: 0411-57 89 31
E-post: annika.svensson@ystad.se

Telefonnummer till enheterna

Bellevue

Safiren: 0411 - 57 89 12

Rubinen: 0411 - 57 89 22

Smaragden: 0411 - 57 89 52

Ametisten: 0411 - 57 89 62

Opalen:  0411 - 57 89 21

Pärlan:  0411 - 57 89 32

Diamanten:  0411 - 57 89 11

Korttidsboende: 0411 - 57 89 31

NATT: 0709 - 47 79 94