Solbacken

Solbacken särskilda boende/ utemiljö

Adress

Landsvägen 1, 271 98 Ystad

Geografiskt läge

Stora Herrestad, 5 km utanför Ystad

Hyresvärd

Samhällsbyggnad, Ystads kommun

Antal lägenheter

27

Beskrivning av boendet

Solbackens lägenheter är fördelat på två boendeenheter. En boendeenhet är riktad mot personer med kognitiv sjukdom och en mot personer med somatisk funktionsnedsättning. 

Lägenheternas boyta är från 35 kvm till 47 kvm.

Synpunkter

Vi arbetar ständigt med att förbättra verksamheten och det är därför viktigt för oss att ta del av dina synpunkter. Du kan lämna dem till ansvarig enhetschef eller till personalen. Det går också bra att lämna synpunkter via kommunens hemsida. Om du vill vara anonym går det bra men då har vi inte möjlighet att återkoppla till dig.

Synpunkter - Ystads kommun

Publicerad 2021-01-13, Uppdaterad 2023-11-20

Kontakt

Enhetschef
Ingela Ekelund
Tfn: 0411 - 57 79 15
E-post: ingela.ekelund@ystad.se

Samordnare
Xhevrije Musliu
Tfn: 0411 - 57 70 91
E-post: xhevrije.musliu@ystad.se

Telefonnummer till enheterna

Solrosen (även natt)           0411 - 57 85 02

Syrenen  (även natt)           0411- 57 85 03