Mer information om Väderleksvägen

Boendemiljö

Lägenheterna på Väderleksvägens särskilda boende har ett litet pentry, toalett och dusch. TV och telefonuttag finns i samtliga lägenheter. Varje enhet har ett gemensamt kök, matsal och vardagsrum. Samtliga lägenheter ligger på våning två och tre.

På bottenplan finns en restaurang. Det finns även tillgång till spaavdelning med bubbelbad, ett uterum samt en salong för frisör och fotvård.

Bakom huset finns en trädgård med upplevelser för alla sinnen där du kan sitta och njuta. I trädgården finns även gångstråk för kortare promenader.

Trygghetslarm

Varje lägenhet har tillgång till trygghetslarm om behovet finns.

Kost och måltider

All personal som arbetar på Väderleksvägen utbildas kontinuerligt inom kost och nutrition. För oss är det viktigt att kunna leverera god och näringsrik mat.

Frukost och mellanmål tillagas på enheten, lunch och kvällsmat levereras från Väderlekens restaurang. Du väljer själv vart du vill inta din måltid, i den egna lägenheten, enhetens gemensamma matsal. Måndag till fredag erbjuds alltid alternativrätt så att du kan välja det du tycker bäst om.

Alla som bor på Väderlekvägen har en kostplan, den berättar vilken kost du äter, om du har någon specialkost eller allergier.

För att kvalitetssäkra så att ingen som bor på särskilt boende drabbas av undernäring eller ofrivillig viktnedgång använder vi oss av kvalitetsregistret Senior alert. Du kan läsa mer om senior alert via länken nedan.

Senior alert - Senior alert

Väderlekens restaurang

På Väderleksvägen finns det en restaurang som drivs av kommunens kostenhet. Du hittar mer information om restaurangen via länken nedan.

Väderlekens restaurang

Aktiviteter

På väderleksvägen finns det aktivitetsombud som ansvarar för planering av sociala och meningsfulla aktiviteter. Aktiviteterna planeras utifrån de intressen och önskemål som finns hos de som bor på boendet. Exempel på aktiviteter som uppskattas är bland annat gymnastik, dansuppträde, kortspel, bingo, pyssel, musikunderhållning och frågesport. Det erbjuds två aktiviteter per vardag och en aktivitet per helgdag.

Personal

Personal finns att tillgå dygnets alla timmar.

Vi strävar alltid efter att all personal ska vara utbildade undersköterskor. Om man inte är utbildad erbjuder kommunen möjlighet att utbilda sig via arbetet. Kommunen erbjuder även undersköterskor att via arbetet vidareutbilda sig till specialistundersköterskor inom demensomvårdnad.

Vi tycker kunskap är viktigt och har därför en utbildningsplan där vi kontinuerligt erbjuder fortbildning.

Teamet

Varje person som flyttar in på särskilt boende får en kontaktman. Kontaktmannen utgör en samordnande/ förmedlande länk mellan övriga professioner som ingår i ditt nätverk.

Teamet på särskilt boende består av kontaktman/ omvårdnadspersonal, sjuksköterska, rehabiliteringspersonal och vid behov läkare och biståndshandläggare.

Sjuksköterskan har det medicinska ansvaret och du kan via hen boka läkarbesök i ditt hem. Fysioterapeut och Arbetsterapeut (rehabiliteringspersonal) besöker boendet regelbundet och ansvarar för hjälpmedel och ordination av träningsprogram. Biståndshandläggaren följer tillsammans med dig och kontaktmannen upp dina insatser så att du får den hjälp som du behöver.

I Ystad kommun finns Silviasyster för stöd och råd till dig, personal och anhöriga vid behov.

Teamets mål är att hjälpa dig att bibehålla dom funktioner du har och att arbeta utifrån ett salutogent synsätt. Det innebär att vi stöttar dig till att kunna vara fortsatt självständig så länge som möjligt.

Kvalitetsarbete

När du flyttar in skriver du och kontaktmannen en genomförandeplan tillsammans, detta är det vägledande dokumentet som berättar vilka önskemål du har om hur hjälpen du får ska utföras. Genomförandeplanen finns till för att säkerställa din delaktighet och är en av grunderna i vårt arbete.

För oss är det viktigt med kvalité och vi gör alltid vårt bästa för att leverera en så god vård och omsorg som möjligt. För att säkerställa att vi håller en god kvalité har varje enhet ett kvalitetsombud och vi arbetar även med olika typer av kvalitetsverktyg. Kvalitetsombudets roll är att vara del i att säkra god och likvärdig kvalité i omvårdnadsarbetet som utförs och att vara ett stöd för kollegor och enhetschefer.

Kvalitetsverktygen använder vi som ett verktyg i det dagliga arbetet för att kunna möta varje individ och kunna forma det stöd och den hjälp som du behöver. Vill du läsa mer om de kvalitetsverktyg vi använder kan du göra det via länkarna nedan.

Senior alert - Senior alert

BPSD – Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens

Publicerad 2022-01-14, Uppdaterad 2023-11-28