Bellevue

Bellevue entré

Adress

Bellevuevägen 17, 271 32 Ystad

Geografiskt läge

Norr om centrum i ett idylliskt vackert område.

Hyresvärd

Teknik och fastighet, Ystads kommun

Antal lägenheter

68 st.

Beskrivning av boendet

Bellevues boende är uppdelat i Bellevue 1 och Bellevue 2.

Bellevue 1 har 40 lägenheter som är fördelade på fyra boendeenheter med tio lägenheter per enhet. De fyra boendeenheterna har inriktning mot somatisk funktionsnedsättning.

På Bellevue 2 finns lägenheter både för särskilt boende och korttidsboende. Det särskilda boendet omfattas av 18 lägenheter fördelat på tre boendeenheter. Två av boendeenheterna har inriktning mot kognitiv sjukdom och en mot psykiatriska funktionsnedsättningar.

På Bellevue 2 finns tio platser för korttidsboende.

Lägenheternas boyta är varierande mellan 30- 41 kvm.

Synpunkter

Vi arbetar ständigt med att förbättra verksamheten och det är därför viktigt för oss att ta del av dina synpunkter. Du kan lämna dem till ansvarig enhetschef eller till personalen. Det går också bra att lämna synpunkter via kommunens hemsida. Om du vill vara anonym går det bra men då har vi inte möjlighet att återkoppla till dig.
Synpunkter - Ystads kommun

Publicerad 2020-01-14, Uppdaterad 2022-11-10

Kontakt

Enhetschef Bellevue 1:
Sandy Lindvall
Tfn: 0411-57 89 00
E-post: sandy.lindvall@ystad.se

Bitr. Enhetschef Bellevue 2 och korttidsboendet:
Jenny Sauer
Tfn: 0411-57 89 50
E-post: jenny.sauer@ystad.se

Vik. Samordnare Bellevue 1:
Emelie Persson
Tfn: 0411-57 89 06
E-post: emelie.persson@ystad.se

Vik. Samordnare Bellevue 2:
Mathilda Palm
Tfn: 0411-57 89 51
E-post: mathilda.palm@ystad.se

Telefonnummer till enheterna

Bellevue 1

Safiren: 0411 - 57 89 12

Rubinen: 0411 - 57 89 22

Smaragden: 0411 - 57 89 52

Ametisten: 0411 - 57 89 62

NATT: 0709 - 47 79 94

Bellevue 2

Korttidsboende: 0411 - 57 89 31

Opalen:  0411 - 57 89 21

Pärlan:  0411 - 57 89 32

Diamanten:  0411 - 57 89 11