high_1599207693.jpg

Information om avfallshantering för flerbostadshus och verksamheter

Här hittar du information om avfallshanteringen för dig som är ägare av flerbostadshus och verksamheter.

Sortering

Länk till Sysavs sorteringsguide

Ladda ner vår sorteringsguide

Ladda ner vår matavfallsbroschyr

Sorteringsskyltar

Skyltar för sortering i avfallsutrymmen, Svenska

Skyltar för sortering i avfallsutrymmen, Andra språk

Storlek och volym 

För flerbostadhus och verksamheter finns matavfallskärl i storlek 140 och 240 liter. Restavfallskärl finns i storlekarna 190-660 liter.

140 liter (matavfallskärl): bredd=50 cm, djup=60 cm, höjd=110 cm

190 liter: bredd=60 cm, djup=75 cm, höjd=110 cm

240 liter: bredd=70 cm, djup=75 cm, höjd=110 cm

370 liter: bredd=80 cm, djup=90 cm, höjd=110 cm

660 liter: bredd=140 cm, djup=90 cm, höjd=130 cm

Kärlen är märkta efter vilken sorts avfall som ska läggas i. Märkningen kan kombineras med våra sorteringsaffischer. 

Tänk på att sopkärlet inte får vara för tungt - då kan vi inte tömma det. Har du mycket sopor vid enstaka tillfällen går det bra att kontakta vår kundservice och beställa en extra hämtning eller hämtning av extra säck i samband med ordinarie hämtning mot en liten avgift. Märker du att kärlet ofta blir för fullt behöver du ett större sopkärl. Kontakta då vår kundservice för mer information. 

Inför hämtningsdagen 

Placering
På hämtningsdagen ska kärlet stå så nära platsen där sopbilen stannar som möjligt, senast kl 06.00 på hämtningsdagen. När sopbilen inte kan köras fram intill kärlet, eller avfallsutrymmet för kärl, debiteras avgift för dragväg enligt kommunens avfallstaxa. Maximalt tillåtna dragväg för rest- och matavfallskärl är normalt 10 meter vid flerbostadshus och verksamheter.

Det är viktigt att kärlet placeras med handtag och hjul ut mot vägen så att sophämtaren slipper vända på kärlet. Denna lilla skillnad kan motverka skador i axlar och rygg. Tack!

Dragväg/gångavstånd
Marken som sopkärlet ska dras på ska vara plan och hårdgjord. Kullersten eller ett tjockt lager singel (eller träspån) kan försvåra hämtningen, speciellt om kärlet är tungt. Sopkärlet ska gå lätt att dra. Det får inte heller finnas några trånga passager eller trappsteg.

Under vintermånaderna ska gångvägen/dragvägen hållas snö- och halkfri.

Publicerad 2020-09-18, Uppdaterad 2024-01-02

Kontakta oss

Tekniska avdelningens kundservice
Telefon: 0411-57 77 77
(måndag-fredag kl. 9-12)
E-post: tekniska@ystad.se

Ny- och ombyggnation av avfallsutrymmen

Bygglovsenheten och kommunens avfallsenhet ska kontaktas så tidigt som möjligt inför ny- och ombyggnation samt större renovering av avfallsutrymme, för samråd om placering och utformning av avfallsutrymme. Läs mer om vad som gäller i Ystads kommuns föreskrifter för avfallshantering.

Mer information och kontakt kring bygglov

Kärltvätt

Kommunen erbjuder inte sopkärlstvätt, utan det är upp till varje fastighetsägare att hålla sina kärl rena.

Man kan själv tvätta sina kärl, men precis som man inte få tvätta bilen på gatan så får man inte tvätta kärlen på gatan. Ställ kärlen på ett ”mjukt” underlag, som till exempel gräs, grus eller singel och spola av dem.

Har man inte möjlighet att tvätta kärlen själv finns det företag som utför kärltvätt. 

Vagn för storkök?

För de verksamheter som har behov av enkel- och dubbelvagnar till 45 liters matavfallspåsar och eventuellt restavfallssäckar ingår detta i startpaketet när du tecknar ett abonnemang. Skulle vagnarna sedan behöva bytas ut sköter verksamheterna detta själva med en extern leverantör, exempelvis PWS eller SanSac. 

enkelvagndubbelvagn

Matfetter och frityroljor

För restauranger och gatukök behövs en fettavskiljare för att minska risken för fettförkalkning i avloppsledningarna. Hämtning av frityrolja tecknas med privata entreprenörer. 

Nya matavfallspåsar?

För boende i flerfamiljshus är det fastighetsägaren som ansvarar för att beställa nya påsar hos vår kundservice.

Verksamheter kontaktar vår kundservice för att beställa nya påsar.

Tänk på att beställa i tid - leverans kan ta upp till 14 dagar.