Sophamtning_vid_klostret.jpg

Grundabonnemang, taxor och hämtningsdagar för flerbostadshus och verksamheter

Nedan hittar du information om våra grundabonnemang och taxor samt hämtning som gäller för restavfall, om inget annat anges. Taxan gäller i Ystads kommun från 1 januari 2023. Priserna inkluderar moms och om texten på webbplatsen skiljer sig från den tryckta gäller den tryckta.

Grundabonnemang 

Grundabonnemanget inkluderar restavfall och alla hushåll samt verksamheter i Ystads kommun ska ha ett abonnemang för restavfall såvida man inte fått beviljat undantag från kommunal insamling. Restavfall inkluderar de sopor du kastar i soppåsen efter att du har sorterat ut det som ska källsorteras.

Kontakta vår kundservice för anmälan och ändring av abonnemang eller vid frågor kring taxor. 

I grundabonnemanget kan du även välja till att sortera ut ditt matavfall. Då får du 30 % rabatt på ditt abonnemang och du får ett brunt kärl för ditt matavfall, särskilda papperspåsar att sortera matavfallet i samt en påshållare att ställa påsarna i, helt gratis. De flesta som har abonnemang för restavfall kan välja att ha ett kärl för matavfall, som töms samtidigt som kärlet för restavfall. Undantagen är till exempel de hushåll och verksamheter som lämnar sitt restavfall i säck eller så kallad molok (framförallt boende i Sandskogen, Löderups Strandbad och delar av Hagestad naturreservat). 

Taxor 

Priserna för grundtaxa gäller för restavfallskärl eftersom matavfallskärlet är gratis och hämtas samtidigt som restavfallskärlet.

Kärl, hämtning varje* vecka  Kärl, hämtning varannan vecka 
190 liter 5 347 kr/år 190 liter 2 673 kr/år
240 liter 6 626 kr/år 240 liter 3 313 kr/år
370 liter 8 956 kr/år 370 liter 4 478 kr/år
660 liter 15 224 kr/år 660 liter 7 613 kr/år

 

Kärl, sommarhämtning varje* vecka  Kärl, sommarhämtning varannan vecka 
190 liter 1 860 kr/år 190 liter 931 kr/år
240 liter 2 295 kr/år 240 liter 1 148 kr/år
370 liter 3 100 kr/år 370 liter 1 550 kr/år
660 liter 5 268 kr/år 660 liter 2 634 kr/år

 

Säck, 160 liter 
Varje* vecka  7 056 kr/år
Varannan vecka 3 528 kr/år
Sommarhämtning, varje vecka  2 444 kr/år
Sommarhämtning, varannan vecka  1 222 kr/år

*Vid hämtning mer än en gång/vecka höjs abonnemanget med 50 % för varje extra hämtning/vecka.

 

Tilläggstaxor - extrahämtning, grovavfall och uppehåll i avfallshämtning 

 

Hämtningsdagar 2022/2023

Hämtningsdagar 2023 och avvikande hämtningsdagar 2022/2023

Publicerad 2020-12-07, Uppdaterad 2023-04-19

Kontakta oss

Tekniska avdelningens kundservice
Telefon: 0411-57 77 77
(måndag-fredag kl. 9-12)
E-post: tekniska@ystad.se

När hämtar vi ditt avfall?

Logga in på Mina sidor för att se dina ordinarie hämtningsdagar.  

Tänk på dragvägen till kärlet

Dragvägen räknas från fastighetsgränsen till kärl/säck. Vid bilfria områden eller vid fastigheter där vi till exempel kan köra in med hämtningsfordonet på gården räknas dragvägen från hämtningsfordonets uppställningsplats till kärl/säck. 

Taxan ökas med:

20% om dragvägen är mellan 20-39,99 meter.

40 % om dragvägen är längre än 40 meter.

Underjordsbehållare

Avfallsenheten har möjlighet att hämta rest- och matavfall i så kallade underjordsbehållare och andra bottentömmande behållare som töms med fordon utrustat med kran. Kontakta vår kundservice för att få mer information.