Sophamtning_vid_klostret.jpg

Grundabonnemang, taxor och hämtningsdagar för flerbostadshus och verksamheter

Nedan hittar du information om våra grundabonnemang och taxor samt hämtning som gäller för restavfall, om inget annat anges. Taxan gäller i Ystads kommun från 1/1 - 2020. Priserna inkluderar moms och om texten på webbplatsen skiljer sig från den tryckta gäller den tryckta.

Grundabonnemang 

Grundabonnemanget inkluderar restavfall och alla hushåll samt verksamheter i Ystads kommun ska ha ett abonnemang för restavfall såvida man inte fått beviljat undantag från kommunal insamling. Restavfall inkluderar de sopor du kastar hemma i soppåsen efter att du har sorterar ut det som ska källsorteras.

Kontakta Avfallsenhetens kundtjänst för anmälan och ändring av abonnemang eller vid frågor kring taxor. 

I grundabonnemanget kan du även välja till att sortera ut ditt matavfall. Då får du 20 % rabatt på ditt abonnemang och du får ett brunt kärl för ditt matavfall, särskilda papperspåsar att sortera matavfallet i samt en påshållare att ställa påsarna i, helt gratis. De flesta som har abonnemang för restavfall kan välja att ha ett kärl för matavfall, som töms samtidigt som kärlet för restavfall. Undantagen är till exempel de hushåll och verksamheter som lämnar sitt restavfall i säck eller så kallas molok (framförallt boende i Sandskogen, Löderups Strandbad och delar av Hagestad naturreservat). 

Taxor 

Priserna för grundtaxa gäller för restavfallskärl eftersom matavfallskärlet är gratis och hämtas samtidigt som restavfallskärlet.

Kärl, hämtning varje vecka  Kärl, tömning varannan vecka 
190 liter 3 994 kr/år 190 liter 1 997 kr/år
240 liter 4 950 kr/år 240 liter 2 475 kr/år
370 liter 6 690 kr/år 370 liter 3 345 kr/år
660 liter 11 374 kr/år 660 liter 5 687 kr/år

 

Kärl, sommarhämtning varje vecka  Kärl, sommarshämtning varannan vecka 
190 liter 1 390 kr/år 190 liter 695 kr/år
340 liter 1 714 kr/år 240 liter 857 kr/år
370 iter 2 316 kr/år 370 liter 1 158 kr/år

 

Säck, 160 liter 
Varje vecka  5 219 kr/år
Varannan vecka 2 609:50 kr/år
Sommarhämtning, varje vecka  1 806 kr/år
Sommarhämtning, varannan vecka  903 kr/år

 

Tilläggstaxor - extra hämtning, grovavfall och uppehåll i avfallshämtning 

Hämtningsdagar

Hämtningsdagar 2021 och avvikande hämtningsdagar 2020/2021

Publicerad 2020-12-07, Uppdaterad 2021-01-07

Kontakta oss

Kundtjänst 
Telefon: 0411-57 71 00
(vardagar 9-12 och 13-15)
E-post: kundtjanst-avfall@ystad.se

Taxor 2020 Avfall & Renhållning

När hämtar vi ditt avfall?

Logga in på Mina sidor för att se dina ordinarie hämtningsdagar 

Tänk på dragvägen till kärlet

Dragvägen räknas från fastighetsgränsen till kärl/säck. Vid bilfria områden eller vid fastigheter där vi till exempel kan köra in med hämtningsfordonet på gården räknas dragvägen från hämtningsfordonets uppställningsplats till kärl/säck. 

Taxan ökas med:

20% om dragvägen är mellan 20-29,99 meter.

40 % om dragvägen är längre än 40 meter.

Underjordsbehållare

Avfallsenheten har möjlighet att hämta rest- och matavfall i så kallade underjordsbehållare och andra bottentömmande behållare som töms med fordon utrustat med kran. Kontakta Avfallsenhetens kundtjänst för att få rmer information