brandt_avfallsenheten_12.jpg

Returpapper (tidningar)

Insamling av returpapper blev ett kommunalt ansvar 1 januari 2022. Entreprenörer för avfallsinsamling kan ansöka om att bli auktoriserade av Ystads kommun för att samla in returpapper.

Returpapper har hittills varit en del av producentansvaret och insamlingen har skett genom privata aktörer. Från och med 1 januari 2022 är returpappersinsamling ett kommunalt ansvar.

Aktörer inom avfallsinsamling erbjuds att ansöka om att bli auktoriserade av Ystads kommun för att samla in returpapper från flerbostadshus och verksamheter i Ystads kommun. Fastighetsägare och verksamhetsutövare får i sin tur teckna avtal med de auktoriserade insamlarna för att få returpapper hämtat vid fastigheten.

De fastighetsägare som inte har insamling av returpapper vid fastigheten får hänvisa de boende till återvinningsstation eller återvinningscentral.

Ansökan om auktorisation

Ansökningsformuläret fylls i och skickas in enligt punkt 2.3 i Auktorisationsföreskrifterna. Det ska undertecknas av behörig företrädare. Endast fullständig ansökan beaktas.

Följande dokument ingår i auktorisationssystemet:

Ansökan kan ske löpande. Alla aktörer som uppfyller kraven har möjlighet att ansöka om auktorisering.

För mer information kontakta kommunens Renhållningschef.

 

Publicerad 2022-07-01, Uppdaterad 2023-03-09

Auktoriserade avfallsentreprenörer

Ystads kommun ansvarar för avfallshämtningen i kommunen. I kommunens uppdrag ingår att godkänna, det vill säga auktorisera, lämpliga avfallsentreprenörer som fastighetsägare och verksamhetsutövare kan anlita för hämtning av returpapper.

De avfallsentreprenörer som blivit auktoriserade att samla in returpapper i Ystads kommun är:

PreZero Recycling AB
Telefon: 040-693 43 00
E-post: malmo.se@prezero.com
prezero.se

Stena Recycling AB
Telefon: 040-38 88 00
stenarecycling.se

Vad är returpapper?

Returpappersfraktionen kallas ofta "tidningar" och är till exempel tidningar, skrivpapper, magasin, tidskrifter, reklamtryck, kataloger samt pocketböcker med mjuk pärm.