brandt_avfallsenheten_12.jpg

Returpapper (tidningar)

Returpappersfraktionen kallas ofta "tidningar" och är till exempel tidningar, skrivpapper, magasin, tidskrifter, reklamtryck, kataloger samt pocketböcker med mjuk pärm.

Insamling av returpapper

Insamling av returpapper blev ett kommunalt ansvar 1 januari 2022. Det innebär att bara de entreprenörer som är godkända av kommunen får hämta returpapper från flerbostadshus och verksamheter i Ystads kommun. Vilka entreprenörer som är godkända ser du i högerspalten, under rubriken Auktoriserade avfallsentreprenörer.

Insamling av returpapper sker också vid återvinningsstationerna i kommunen.

Publicerad 2022-07-01, Uppdaterad 2024-01-02

Auktoriserade avfallsentreprenörer

Ystads kommun ansvarar för avfallshämtningen i kommunen. I kommunens uppdrag ingår att godkänna, det vill säga auktorisera, lämpliga avfallsentreprenörer som fastighetsägare och verksamhetsutövare kan anlita för hämtning av returpapper.

De avfallsentreprenörer som blivit auktoriserade att samla in returpapper i Ystads kommun är:

PreZero Recycling AB
Telefon: 040-693 43 00
E-post: malmo.se@prezero.com
prezero.se

Stena Recycling AB
Telefon: 010-445 7040
E-post: stena.tomelilla@stenarecycling.se
stenarecycling.se

Ansökan om auktorisation

Ansökningsformuläret fylls i och skickas in enligt punkt 2.3 i Auktorisationsföreskrifterna. Det ska undertecknas av behörig företrädare. Endast fullständig ansökan beaktas.

Följande dokument ingår i auktorisationssystemet:

Auktorisationsföreskrifter
Bilaga 1 - Ansökningsformulär
Bilaga 2 – Auktorisationsavtal
Bilaga 2.1 Avfallsföreskrifter
Bilaga 2.2 Maxtaxa för fastighetsnära insamling av returpapper

Ansökan kan ske löpande. Alla aktörer som uppfyller kraven har möjlighet att ansöka om auktorisering.

Kontakta oss

Tekniska avdelningens kundservice
Telefon: 0411-57 77 77
(måndag–fredag kl. 9–12)
E-post: tekniska@ystad.se