Brandsäkerhet

Om brandsäkerhet, hantering av fyrverkerier, m.m.

Brandvarnare – den bästa livförsäkringen

  • Kontrollera att du har fungerande brandvarnare
  • Lägg upp rutiner för när du byter batterier, till exempel vid första advent
  • Lär dig hur din bostad fungerar

Bor du i ett hyreshus är det troligt att varje lägenhet är en egen brandcell. Stanna då inne och vänta tills hjälpen kommer. Går du ut i en rökfylld trappuppgång som är rökfylld, är risken att du tappar orienteringen och får svårt att hitta ut. Läs gärna mer i länkarna nedan, och diskutera hushållet om hur ni ska agera om det börjar brinna hos just er.

Mer om brandsäkerhet

Bjud inte på det brännbara: Rensa bort skräp, papper och annat brännbart från tomten.

Brand

Fyrverkerier och smällare

Fyrverkerier kan orsaka allvarliga skador, vanligast är hand- och ögonskador. Varje år skadar sig cirka 100 personer så allvarligt att de behöver uppsöka sjukvården.

Fyrverkerier är explosiva varor och omfattas av lagstiftningen om brandfarliga och explosiva varor samt ordningslagen. Lagstiftningens mål är att brandfarliga och explosiva varor ska hanteras på ett säkert sätt.

Smällare (fyrverkeriartiklar med knall som främsta effekt) får inte säljas eller användas i Sverige. Raketer som skjuts upp i luften kan också smälla, men om ljudet bara är en bieffekt är de alltså tillåtna.

Åldersgräns 18 år

För att få köpa, inneha, använda eller befatta sig med fyrverkerier måste du ha fyllt 18 år.

Du som vuxen har ansvar för de fyrverkerier du köper. Ger du dem vidare till en minderårig riskerar du deras hälsa och gör dig skyldig till ett brott enligt brottsbalken, vilket kan leda till fängelsestraff.

Ha respekt

Tänk på riskerna med fyrverkerier. Respektera åldersgränserna, följ instruktionerna, använd inte fyrverkerier om du druckit alkohol och skjut aldrig mot människor, djur eller byggnader.

Återvinning

På SYSAVs webbplats kan du läsa om hur du återvinner detonerade och odetonerade fyrverkeripjäser.

Tillstånd

Oftast krävs inget tillstånd för att använda fyrverkerier, men om en stor mängd fyrverkerier ska avfyras i ett tätbebyggt område eller om mycket folk är i närheten kan tillstånd krävas, enligt 3 kap. 7 § ordningslagen (1993:1617). Se sida 8 i de lokala ordningsföreskrifterna för Ystads kommun.

Ordningslag (1993:1617)

Tillstånd för fyrverkerier

Tillstånd för försäljning

För att få sälja fyrverkerier krävs handelstillstånd. Tillstånden söks hos Räddningstjänsten

Din säkerhet

Läs mer om hur du ska hantera fyrverkerier på www.msb.se

Publicerad 2022-12-11, Uppdaterad 2024-03-14