Brandsäkerhet

Om brandsäkerhet, hantering av fyrverkerier, m.m.

Det är alldeles för många människor som avlider till följd av bränder i bostaden, under det första kvartalet 2010, omkom flera personer till följd av brand än av trafikolyckor.

Den bästa livförsäkringen är en brandvarnare, helst en på varje bostadsplan!

Kontrollera att du har fungerande brandvarnare, lägg upp rutiner för när du byter batterier t.ex. vid första advent, lär dig hur din bostad fungerar.

Bor du i ett hyreshus är det troligt att varje lägenhet är en egen brandcell, stanna då inne och vänta tills hjälpen kommer. Går du ut i en trappuppgång som är rökfylld, är det mycket troligt att du tappar orienteringen och får svårt att hitta. Läs gärna på bifogade länkar och diskutera gärna igenom med familjen om hur ni ska agera om det börjar brinna hos just er.

Bjud inte på det brännbara, rensa bort allt skräp, papper och annat brännbart.

Du som vill läsa om brandsäkerhet i hemmet och vardagen kan läsa mer på SÖRF;s hemsida, www.sorf.se

Praktiska tips: Civilförsvaret
Information och rådgivning: Svenska Brandskyddsföreningen 

BrandFyrverkerier och smällare

Fyrverkerier kan orsaka allvarliga skador, vanligast är hand- och ögonskador. Årligen skadas mellan 400-500 personer i fyrverkeriolyckor.

Fyrverkerier är explosiva varor och omfattas av lagstiftningen om brandfarliga och explosiva varor samt ordningslagen. Lagstiftningens mål är att brandfarliga och explosiva varor ska hanteras på ett säkert sätt.

Smällare (fyrverkeriartiklar med knall som främsta effekt) får inte säljas eller användas i Sverige. Raketer som skjuts upp i luften kan också smälla, men om ljudet bara är en bieffekt är de alltså tillåtna.

Åldersgräns 18 år

För att få köpa, inneha, använda eller befatta sig med fyrverkerier måste du ha fyllt 18 år.

Du som vuxen har ansvar för de fyrverkerier som du köper. Ger du dem vidare till en minderårig riskerar du deras hälsa och gör du dig skyldig till ett brott enligt brottsbalken, som kan leda till fängelsestraff.

Ha respekt

Tänk på riskerna med fyrverkerier. Respektera åldersgränserna, följ instruktionerna, använd inte fyrverkerier om du druckit alkohol och skjut aldrig mot människor, djur eller byggnader.

Återvinning

För återvinning av fyrverkerier, läs mer på sidan om miljöstationer för farligt avfall.

Tillstånd

Oftast krävs inget tillstånd för att använda fyrverkerier, men om en stor mängd fyrverkerier ska avfyras i ett tätbebyggt område eller om mycket folk är i närheten kan tillstånd krävas, enligt 3 kap. 7 § ordningslagen (1993:1617). Se de lokala ordningsföreskrifterna.

Ordningslag (1993:1617)

Tillstånd för fyrverkerier

Tillstånd för försäljning

För att få sälja fyrverkerier krävs handelstillstånd. Tillstånden söks hos Räddningstjänsten

Din säkerhet

Läs mer om hur du ska hantera fyrverkerier på www.msb.se

Publicerad 2020-12-11, Uppdaterad 2021-12-16