Regional samverkan

Vi använder varandras tillgångar som en gemensam resurs och skapar tillsammans hållbar utveckling, attraktivitet och tillväxt för hela Skåne. Det är förhållningssättet för samverkan mellan kommunerna i sydöstra Skåne för att arbeta långsiktigt med regional utveckling där helheten är större än delarna.

 

Ystad ska vara drivande och initiativtagare till att bygga vidare på de värden som finns i vår delregion och har möjlighet att bidra med ett tydligt urbant alternativ i samklang med sitt omland och bli en attraktiv mötesplats för näringsliv, kultur och fritidsaktiviteter året om.

Ystad är en av åtta regionala kärnor i Skåne enligt Region Skånes kriterier. Vikten av att dra nytta av flerkärnigheten i Skåne och stärka de regionala kärnorna är centralt i den regionala utvecklingsstrategin för Skåne. Som regional kärna har Ystad en viktig roll i att driva utvecklingen i Sydöstra Skåne framåt.

Samarbetet utgår från Ledningsplanen för sydöstra Skåne med Ystad som regional kärna som följs upp i samband med delårs- samt årsbokslut.

Ledningsplan för samverkan i sydöstra Skåne.

Slutrapport Ystad som regional kärna

SÖSK:s infrastrukturstrategi

Ledningsplan

Sydöstra Skånes samarbetskommitté

Samverkan sker genom en kommitté; Sydöstra Skånes samarbetskommitté (SÖSK).

Kommunerna i sydöstra Skåne, Ystad, Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla, samverkar för att:

  • Tillsammans kan vi ge ett bättre och bredare erbjudande till våra invånare
  • Tillsammans ger oss möjlighet att använda befintliga resurser på ett smartare sätt
  • Tillsammans spelar vi roll dvs vi får större tyngd i viktiga frågor genom att tala med en gemensam röst

Samarbetskommitténs roll är framförallt att:

  • tillvarata sydöstra Skånes intressen i regionala, centrala och mellanstatliga (t.ex. EU) myndigheter.
  • bredda och fördjupa samarbetet så att kommunerna tar tillvara på utvecklingsmöjligheterna för sydöstra Skåne.

 

 

 

Strategikarta (klicka för större bild)

Mål och aktiviteter Sösk

 

 

 

 

Europa Direkt Sydöstra Skåne

Europa Direkt är EU-kommissionens lokala mötesplats för information om EU. Verksamheten drivs i samverkan mellan Ystad, Sjöbo, Tomelilla, Simrishamns, och Skurups kommun och arbetar med att:

  • Svara på allmänhetens frågor om EU
  • Informera om EU: s politik och stödmöjligheter
  • Främja den lokala debatten om EU och Europa
  • Anordna seminarier, debatter, föreläsningar, utbildningar och kulturarrangemang med en EU-twist.

Läs mer på Europa Direkts hemsida.

 

Publicerad 2021-11-11, Uppdaterad 2023-12-06