Bekämpningsmedel

All användning av bekämpningsmedel innebär risk för läckage till yt- och grundvatten. Yrkesmässig spridning, vilken kräver behörighetsintyg (se länk till info om behörighetsutbildning), har ytterligare en riskfaktor då det handlar om stora mängder preparat som används. Men även en liten mängd preparat som används på fel sätt kan orsaka stor skada. Det är därför viktigt att du som bekämpar i din trädgård, i ditt trädgårdsland eller på stenanläggningar är medveten om de stora riskerna.

Ogräs kan även bekämpas med gasol, hetvatten, ogräsborstar och med en gammal hederlig pinnharv. Bor du i ett vattenskyddsområde är det mycket olämpligt att använda någon form av kemisk bekämpning. 

Publicerad 2022-03-04, Uppdaterad 2023-11-27