Klagomål

Livsmedel, hälsoskydd och miljö

Om du har klagomål på något som rör livsmedel, hälsoskydd (inomhusmiljö, störningar i boendet) eller miljöskydd (störningar utomhus, avfall, buller, föroreningar i mark och vatten) ska blankett "Klagomål" fyllas i och skickas in. För att miljöförbundet ska kunna jobba effektivt med klagomål är det viktigt att du fyller i fullständiga uppgifter.

Innan blanketten skickas in ska ni ta kontakt med den som ni anser stör för att försöka lösa problemet utan miljöförbundets inblandning. Vi vill undvika klagomål som egentligen handlar om grannosämja och ärenden som vi inte kan handlägga enligt vår lagstiftning.

Har du som privatperson problem i din lägenhet med fukt, mögel, dålig luft, låg eller hög temperatur eller annat som påverkar din hälsa negativt ska du i första hand kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Om du inte får hjälp och problemen blir åtgärdade kan du kontakta miljöförbundet, se klagomålsblankett. Om din hälsa påverkas negativt är det viktigt att du kontaktar sjukvården för undersökning.

Går det att vara anonym?

Ja, men tänk på att all inkommande post eller e-post blir en allmän handling när den kommer till miljöförbundet. Handlingen stämplas in och vi är skyldiga att lämna ut en kopia på handlingen om det efterfrågas. Det går alltså INTE att skicka in en skrivelse där man anger namn och adress och sedan påtala att man vill var anonym. Det går heller inte att skicka ett mail utan att e-postadressen syns vid utlämnande av handlingar.

Anonyma anmälningar leder inte heller alltid till några åtgärder från oss då det inte går att driva ärendet vidare eftersom man saknar motpart.

Publicerad 2020-10-05, Uppdaterad 2023-05-05