Inomhusmiljö

Ärenden gällande inomhusmiljö som miljöförbundet handlägger omfattas av miljöbalken. Dessa regler avser att skydda personer mot "olägenhet", det vill säga störningar som inte är tillfälliga och som kan verka negativt för en persons hälsa. Dessa olägenheter kan till exempel vara buller, fukt och mögel i bostäder samt störning av vedeldning från grannar. 

Mer information om ditt ansvar och fastighetsägarens/bostadsrättsföreningens skyldigheter från oss finns i ett länkat dokument nedan:

Inomhusmiljön i din lägenhet

Publicerad 2022-03-04, Uppdaterad 2023-11-08