Inomhusmiljö

Ärenden gällande inomhusmiljö som miljöförbundet handlägger omfattas av miljöbalken. Dessa regler avser att skydda personer mot "olägenhet", det vill säga störningar som inte är tillfälliga och som kan verka negativt för en persons hälsa. Dessa olägenheter kan till exempel vara buller, fukt och mögel i bostäder samt störning av vedeldning från grannar. 

Publicerad 2020-03-04, Uppdaterad 2021-11-15