Djur

Länsstyrelsen tog över kommunernas ansvar för att kontrollera djurskydd från och med den 1 januari 2009. För Ystad-Österlenregionens del är det Länsstyrelsen Skåne, med djurskyddsorganisationen i Kristianstad, som har ansvaret. Om du misstänker att djur far illa, kontakta länsstyrelsen. Om du vill kan du göra en anmälan anonymt. Om det är akut och du inte kan nå länsstyrelsen, kontakta polisen på telefonnummer 114 14. 

Miljöförbundet ansvarar för miljö- och hälsoskyddstillsynen när det rör tillstånd för djurhållning inom detaljplanerat område samt störningar från djur, exempelvis i form av ljud och lukt. 

Publicerad 2022-03-04, Uppdaterad 2023-11-17