Smittskydd

Smittskyddslagen

Syftet med smittskyddslagen är att begränsa förekomsten av smittsamma sjukdomar inom landet. Detta innebär att man ska försöka förhindra vidare spridning från personer som bär på det aktuella smittämnet och att smittade personer ska hittas för att erbjuda behandling eller på annat sätt begränsa fortsatt spridning. 

Anmäl smittsamma sjukdomar
 
I Sverige är för närvarande 62 infektioner "anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen". Anmälan sker från laboratoriet och behandlande läkare till smittskyddsläkaren i respektive län samt till Folkhälso-myndigheten. I vissa fall kan misstanke om sjukdom vara tillräckligt för att anmälan ska göras.

Mer information om anmälningspliktiga sjukdomar finns att läsa på Folkhälsomyndighetens hemsida.  

Publicerad 2023-03-04, Uppdaterad 2024-04-12