Rökfria miljöer

Rökfri miljö för våra barn och ungdomar!

Enligt tobakslagen, som är en skyddslag, ska alla lokaler som barn och unga använder vara rökfria. Rökförbudet gäller även på skolgårdar och på sådana utomhusplatser inom barnomsorgen som kan jämställas med skolgårdar. Syftet med lagen är att skydda barn och ungdomar från rökning och passiv rökning som är en stor orsak till ohälsa och för tidig död.

Det avser förskola, fritidshem, grund- och gymnasieskola samt fritidsgårdar. Rökförbudet gäller också då lokalen används för annat syfte på kvällen, t.ex. vid studiedagar för personal, vid föräldramöten på kvällstid och liknande.

Det är viktigt att se en tobaksfri skoltid som en angelägenhet för hela samhället, ett rökförbud måste respekteras av vuxna besökare i skolan på samma sätt som man respekterar andra lagar i samhället.

Publicerad 2022-08-27, Uppdaterad 2023-09-18