Dricksvatten

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. De flesta människor i Sverige har kommunalt dricksvatten, men cirka en miljon människor har egen brunn (enskilt vatten)

Enskilt vatten

Problem med vattenkvaliteten är vanligt i enskilda dricksvattenbrunnar. Du som är fastighetsägare eller brunnsägare ansvarar själv för skötsel och vattenkvalitet och vid problem är det du som måste göra något åt dem. 

Som brunnsägare bör man regelbundet analysera sitt dricksvatten eftersom både vattenkvalitet och vattentillgång av olika orsaker kan förändras med tiden. Det kan vara problem med vattnet även om vattnet inte luktar konstigt eller har ändrat färg. 

Livsmedelsverket rekommenderar att man kontrollerar sitt dricksvatten minst vart tredje år. Finns det små barn är det extra viktigt med provtagning eftersom små barn är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen.

Vid misstanke om höga radonhalter rekommenderas det att utöka provtagningen med en radonanalys för grävd brunn.

Analys av dricksvatten

Miljöförbundet samarbetar med SGS Analytics. Hos SGS Analytics beställs provtagningsmaterial på www.brunnsvatten.se. Prover till SGS Analytics kan lämnas in på miljöförbundet, Gladanleden 2 i Tomelilla, på tisdagar mellan kl 9.00 och 11.30. Proverna hämtas sedan där. I annat fall skickar man själv sina prover till analysföretaget.

Kommunalt vatten

De flesta som bor i detaljplanerade områden dricker kommunalt vatten. Vattenförsörjningen baseras på uttag av grundvatten som bereds och distribueras till abonnenterna via kommunernas vattenverk och ledningsnät. 

Tänk på att alltid spola vattnet i kallvattenkranen några minuter innan det ska användas för konsumtion. Vatten som står stilla i ledningar har ofta förhöjda kopparhalter vilket kan förorsaka diarréer hos småbarn. Använd inte heller varmvatten direkt från kranen till dryck och matlagningsändamål.

Mer information om kommunalt dricksvatten hittar ni på respektive kommuns hemsidor. 

Legionella

Det är i första hand fastighetsägaren som ansvarar för att vattensystemen är säkra. För att förhindra att legionellabakterier växer till i vattenledningarna måste varmvattnet vara varmt (mer än +50°C grader vid tappstället och mer än +60°C i varmvattenberedaren eller ackumulatorn) och kallvattnet vara kallt (mindre än
+18°C).

För mer information om Legionella, läs på Boverkets hemsida.  

Publicerad 2022-03-04, Uppdaterad 2024-06-20