PCB i byggnader

PCB är ett av våra allra farligaste miljögifter som påverkar bland annat fortplantningsförmåga, immunförsvar och nervsystem hos både djur och människor.

PCB användes bland annat som mjukgörare i fogmassor och i halkskyddade golv fram till att dess farliga effekter upptäcktes. Användningen förbjöds på 1970-talet.

I Förordning om PCB m.m. (SFS 2007:19) står att den som äger en byggnad eller annan anläggning där fogmassa eller halkskyddad golvmassa kan ha använts vid uppförande eller renovering åren 1956-1973 ska inventera byggnaden med avseende på PCB. Om PCB förekommer i halter överstigande 500 mg/kg ska sanering utföras. Dock omfattas inte en- och tvåbostadshus av inventerings- och saneringskraven.

För mer information om PCB, läs under Företagare/PCB i byggnader.

Publicerad 2022-03-04, Uppdaterad 2023-12-04