Köldmedia

För privatpersoner och företagare gäller samma regler med undantag för skyldigheten av årsrapportering och underrättelse före installation av utrustning som innehåller 14 ton CO2 ekv. eller mer (§ 14 och 15 Förordningen (2016:1128) om f-gaser). För information om köldmedieanvändning, se under Företagare/Kemikalier/Köldmedia. Där hittar du bl.a information om du behöver göra årlig läckagekontroll på din utrustning.

Publicerad 2022-03-04, Uppdaterad 2024-06-19