Arbete/schaktning inom vattenskyddsområde

Ett vattenskyddsområde syftar till att skydda en vattentäkt mot verksamheter eller åtgärder som kan ha negativ påverkan på vattentäkten.

Skyddet kan gälla både ytvattentäkter, grundvattentäkter och grundvattentäkter med infiltration.

För en verksamhet eller åtgärd inom ett vattenskyddsområde krävs det i de flesta fall  ett tillstånd eller att en anmälan lämnas in till Miljökontoret.

Detta regleras av föreskriften för respektive vattenskyddsområde.

Se blankett för ansökan här.

Publicerad 2019-12-03, Uppdaterad 2021-01-15