Energi

I stort sett all energianvändning påverkar vår miljö på ett negativt sätt. I det arbete som miljöförbundet utför ingår tillsyn inom energiområdet. Det finns utrymme att minska energianvändningen och effektivisera transporterna i de flesta svenska företagen. Enligt miljöbalken är verksamhetsutövare skyldiga att hushålla med råvaror och energi samt använda förnybara energikällor i första hand. Detta ställer krav på kunskap om den egna energianvändningen och möjligheten att effektivisera den. Miljöförbundet kommer i sin tillsyn framöver att titta mer på energianvändning och transporter än vi gjort tidigare. Klimatförändringarna är ett av de största hoten mot en hållbar utveckling och är därför en viktig fråga för miljöförbundet att arbeta med. 

Kommunernas respektive energirådgivare finns till hands för dig som vill minska din energiförbrukning. Tomelilla och Ystad har en gemensam energirådgivare som är placerad i Tomelillas kommunhus medan Simrishamns kommun har en egen.

Minska energianvändningen

Det finns stora möjligheter att spara energi inom industrin och det finns många viktiga åtgärder att jobba med. Energibesparingar på 20-40% är ofta realistiska för industriverksamheter. Att systematisera sitt arbete, följa upp energianvändningen och se till att personalen har den kompetens som krävs är grunden i energiarbetet. Vilka tekniska åtgärder som är lämpliga avgörs från fall till fall då förutsättningarna varierar. Att börja med åtgärder som förbättrar de befintliga systemen och som inte kräver större insatser är dock klokt. Genomförandet av åtgärder som kräver större insatser planeras in efter hand, gärna i samband med ombyggnader och modernisering av utrustning.

Områden där energianvändningen kan minskas

Ventilation är nödvändigt för att vi ska få ett gott inomhusklimat men kräver mycket energi. Att se över drifttider, belastningsområden och undersöka om behovsstyrning kan vara ett alternativ kan vara en bra idé. Belysningen kan stå för 20-30% av elanvändningen i en industri. Möjligheterna att sänka elbehovet samtidigt som belysningskvaliteten förbättras är stora. Planera belysningen så att den finns där det behövs, eventuellt kan armaturer plockas bort. Närvarostyrning kan minska elbehovet ytterligare i utrymmen som förråd och omklädningsrum. 

Publicerad 2022-03-06, Uppdaterad 2023-12-01