Läkemedel

Vissa receptfria läkemedel får sedan den 1 november 2009 säljas utanför apotek.

Enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel ska den som vill sälja receptfria läkemedel först göra en anmälan till Läkemedelsverket. Anmälningsformulär finns på Läkemedelsverkets hemsida.

Den som bedriver handel med vissa receptfria läkemedel ska enligt lagen uppfylla ett antal krav. Dessa gäller bland annat anmälan, egenkontrollprogram och exponering av läkemedlen. Läkemedlen får inte säljas till den som inte fyllt 18 år och man har en skyldighet att upplysa konsumenten om var det går att få farmaceutisk rådgivning. Regelverk och vägledning finns på Läkemedelsverkets hemsida. 

Den som bedriver handel med vissa receptfria läkemedel är skyldig att utöva särskild kontroll (egenkontroll). Egenkontrollen ska bedrivas i enlighet med Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. 

Läkemedelsverket har tillsynsansvar på central och regional nivå. Miljöförbundet har det lokala tillsynsansvaret. Tillsynsbesök genomförs för att kontrollera att Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel följs. Miljöförbundet tar för sin tillsyn ut en avgift.

Från och med den 1 maj 2015 ändras lagen så att tillsyns-myndigheten kan utföra kontrollköp för att kontrollera att folköl, tobak eller receptfria läkemedel inte säljs till minderåriga. Den som lämnar ut varan ska förvissa sig om att kunden har fyllt 18 år.

Publicerad 2022-03-11, Uppdaterad 2023-12-01