Hälsoskydd

Miljöförbundet är tillsynsansvarig myndighet och tillsynar inomhusmiljön enligt miljöbalken i skolor och förskolor, bostäder, tillfälligt boende, hygienlokaler med flera lokaler i Simrishamn, Tomelilla och Ystad. Inom området hälsoskydd är det viktigt att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker i miljön.

Människor tillbringar en stor del av sina liv inomhus. Inomhusmiljön har därför stor betydelse för människors hälsa. Det finns till exempel betydligt högre halter av många kemiska ämnen i luften inomhus än utomhus. Ämnen som kan vara negativa för hälsan.

Sambanden mellan inomhusmiljön och hälsan är komplexa. Många olika faktorer samverkar och påverkar hur inomhusmiljön påverkar hälsan. Viktiga faktorer är luftens innehåll av partiklar, mögelsporer och kemiska ämnen som vi andas in. Men också störande buller, eller för låg eller hög temperatur påverkar oss negativt. Hur vi upplever inomhusmiljön skiljer sig åt mellan olika människor och påverkas av till exempel känslighet, ålder, livsstil, kön och eventuell sjukdom.

Inomhusmiljön påverkas inte bara av byggnadens utformning, installationer och byggnadsmaterial utan också av hur den används, underhålls och vårdas.

Har du som privatperson problem i din lägenhet med fukt, mögel, dålig luft, låg eller hög temperatur eller annat som påverkar din hälsa negativt ska du i första hand kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Om du inte får hjälp och problemen blir åtgärdade kan du kontakta miljöförbundet. Om din hälsa påverkas negativt är det viktigt att du kontaktar sjukvården för undersökning.

Publicerad 2022-05-06, Uppdaterad 2024-04-12