Tobak

Den 1 juli 2019 trädde den nya tobakslagen i kraft, Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Det innebär att du som gjort anmälan om försäljning av tobak tidigare och vill fortsätta att sälja tobak till konsument måste ansöka om tillstånd hos kommunen senast den 1 november 2019.

Det ställs krav på dig som handlare för att du ska beviljas tillstånd.  Dessa krav gäller även i framtiden vid försäljning, och den som inte följer reglerna kan förlora sitt tillstånd.

Publicerad 2021-03-11, Uppdaterad 2023-10-16