Matförgiftning

Om du misstänker att du blivit matförgiftad bör du kontakta miljöförbundet så fort som möjligt för att inspektörerna ska kunna utreda orsaken.  

Symptom på matförgiftning kan vara kräkning, diarré, magont och ibland feber. Besvären kan komma redan efter någon timme eller upp till flera dygn efter måltiden.

Genom att anmäla att du blivit matförgiftad hjälper du till att hindra att andra blir sjuka. Genom att matförgiftningarna anmäls och utreds blir det möjligt att ta reda på orsaker till utbrott och skaffa sig kunskap om hur de kan förebyggas. För att utreda en misstänkt matförgiftning behöver vi all information som du kan ge oss. Ibland kan vi behöva ta kontakt med dig per telefon för att förtydliga något. 

Ytterligare information om matförgiftningar finns på Livsmedelsverkets hemsida.  

Publicerad 2022-03-05, Uppdaterad 2023-11-27