Hushålls- och matavfall

Befrielse från hämtning av matavfall

I de områden i Simrishamns och Tomelilla kommuner där separat hämtning av matavfall införts kan man ansöka om befrielse från hämtning av matavfall under förutsättning att man komposterar matavfallet, se Avfall/Kompostering. Denna dispens kan också kombineras med förlängt hämtningsintervall för det övriga hushållsavfallet. Det finns även en ansökningsblankett för dem som vill ha förlängt hämtningsintervall för det övriga hushållsavfallet, men observera att man inte kan få förlängt hämtningsintervall på matavfallskärlet.

Förlängt hämtningsintervall av hushållsavfall

Förlängt hämtningsintervall av hushållsavfall kan medges om avfallsmängden är ringa. Kompostering av köksavfall är ett krav för att sådan dispens ska medges, läs mer under Avfall/Kompostering.

Total befrielse från hämtning av hushållsavfall

Ystad-Österlenregionens miljöförbund har en mycket restriktiv hållning till att medge total befrielse från hämtning av avfall. Att hushållsavfallet källsorteras eller att endast mindre mängder avfall uppkommer exempelvis vid fritidsboende är inte tillräckliga skäl för att få total befrielse från hämtning. Kompostering av köksavfall är ett av kraven som måste uppfyllas, se Avfall/Kompostering.

I Simrishamns och Tomelilla kommuner betalar man en grundavgift även om man blir beviljad total befrielse från hämtning av hushållsavfall. Fastighetsinnehavaren tecknar ett avtal med Ökrab om att utsorterat avfall (återvinningsbart och farligt avfall samt grovsopor) lämnas på avsedda platser, dvs återvinningsstationer och återvinningscentraler. Blankett och mer information finns här:

http://www.okrab.se/kundtjanst/blanketter-broschyrer/blanketter/

Gemensam sopbehållare

Om du har lite sopor kan du dela sopbehållare med en granne.

Det gäller om det är maximalt tre närliggande fastighetsinnehavare och om avfallsmängden bedöms kunna rymmas i en behållare som normalt används inom området.

Bor du i Ystads kommun ska du kontakta Avfallsenheten på Samhällsbyggnadsförvaltningen, i Simrishamns och Tomelilla kommuner kontaktas ÖKRAB.

Publicerad 2022-03-05, Uppdaterad 2024-01-08