Katter

Har du problem med katter? 

Katter är inte klassade som skadedjur, då det har konstaterats att de inte innebär olägenhet för människors hälsa. Fastighetsägaren får själv ta ansvar för att åtgärder mot katter vidtas.

Störs du av katter i ditt närområde, kontakta först och främst ägaren till katten om denne är känd. Om problemen kvarstår eller om ingen känd ägare finns, kontakta din fastighetsägare eller din bostadsrättsförening.

För att slippa katter där du bor kan du skrämma eller spruta vatten på katten så fort den kommer in på tomten. Sätt för nät, lägg över presenning, fiberduk eller liknande för att skydda sandlådor, planteringar och skrymslen där katten vill gå in. I zooaffärer, trädgårdsbutiker och liknande finns dessutom olika medel som kan ha en avskräckande effekt på katter. Strö ut eller spraya medlet på det du vill skydda. Proceduren måste upprepas efter regn. Se även till att inga sopor eller matrester är tillgängliga för katterna.

Matning av katter

Om det förekommer förvildade tamkatter i ditt område så ska du inte mata dem om du inte har för avsikt att ta hand om dem på lång sikt. Om du börjar mata katter blir du automatiskt ansvarig för dem enligt djurskyddslagen. Matning av katter lockar dem att stanna i området. Matning av lösspringande katter är också mycket olämpligt, då det förutom att dra till sig ett stort antal katter, också kan dra till sig fåglar och andra skadedjur. Det finns då risk för att olägenhet för människors hälsa kan uppstå. 

Jaktbestämmelser

Enligt Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter får en katt som med skäl kan antas vara övergiven eller förvildad avlivas av jakträttshavaren eller av någon som företräder denne. Inom tätbebyggt område krävs dock tillstånd av polismyndigheten. 

Publicerad 2022-03-05, Uppdaterad 2023-11-22