Rökfria miljöer

För att skydda människor för passiv rökning finns det miljöer där det är förbjudet att röka. Genom att respektera förbudet bidrar du till en mer hälsosam miljö och till att av normalisera rökning, vilket i sin tur kan motverka att barn och ungdomar börjar röka. Vattenpipor, e-cigaretter och örtprodukter för rökning omfattas också av förbudet

Miljöer som ska vara rökfria är:

• Områden och lokaler för barnomsorg, skolverksamhet samt annan barn- eller ungdomsverksamhet (både inom- och utomhus).
• Lokaler för hälso- och sjukvård.
• Bostäder och inrättningar med särskild service eller vård.
• I kollektivtrafik och vid utomhusområden i anslutning till kollektivtrafik, exempelvis perronger och busshållplatser, men även taxizoner, biljettområden och gångbanor i anslutning till ett spårområde.
• I restauranger och andra serveringsställen samt på uteserveringar.
• Allmän sammankomst och offentlig tillställning inomhus.
• Inom inhägnade idrottsanläggningar. Förbudet gäller även när anläggningen används för andra aktiviteter, exempelvis konserter och mässor.
• På lekplatser som allmänheten har tillträde till.
• Lokal med tillträde för allmänhet, till exempel mottagningsrum, inomhustorg, köpcentrum, eller expeditioner.
• Vid entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, exempelvis entréer till myndigheter, mataffärer, restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård.
• Ett visst antal rum på hotell.

Publicerad 2022-03-12, Uppdaterad 2023-09-18