Avgifter för ansökan

Kommunen får ta ut en avgift för ansökan som ska täcka kostnaden för hantering av ärendet. Ansökningsavgiften är 8120 kr, avgiften motsvarar 8 timmars handläggningstid och gäller under förutsättning att ansökan är komplett. Överskjutande tid debiteras enligt timtaxa med 1 015 kronor. Avgiften återbetalas ej om ansökan avslås.

 

Publicerad 2015-03-12, Uppdaterad 2021-02-16