Olika avloppslösningar

Ystad-Österlenregionens miljöförbund kan ge råd och vägledning om vilka krav som ställs på avloppsanordningen men har inte i uppgift att ge förslag på lösning för dig och din fastighet.

Vilken avloppsanordning du väljer beror på flera faktorer, i många fall kan det vara så att flera olika lösningar kan anses vara godtagbara ur miljö- o hälsoskyddsperspektiv.

En avloppsanordning ska alltid anläggas av en sakkunnig person. Vanligast är att man väljer att anlita en entreprenör med det är också möjligt att låta någon som har kunskaper och resurser att utföra arbetet.

En avloppsanordning ska, förutom att uppfylla lagstiftningens krav, även anläggas så att dess livslängd blir så lång som möjligt. På avloppsguiden kan du hitta exempel på olika lösningar och en mängd annan bra information angående enskilda avlopp.

Publicerad 2022-11-08, Uppdaterad 2023-11-17