Bakgrund

Bakgrunden till översynen av bestämmelserna inom det nitratkänsliga området är att Europakommissionen lämnat synpunkter på att Sverige inte uppfyller det så kallade nitratdirektivet.

Kommissionen har menat att våra bestämmelser behöver förstärkas på en rad punkter för att vi ska uppfylla de åtaganden som följer av direktivet och vårt medlemskap i EU. 

Ändringarna i bestämmelserna är också en del av att nå utsläppsminskningar av kväve och fosfor i Östersjöplanen (Baltic Sea Action Plan). 

Publicerad 2022-03-10, Uppdaterad 2023-12-14