Gödselspridning intill sjöar och vattendrag

Skyddsavstånd vid gödselspridning intill sjöar och vattendrag

Lantbrukare inom nitratkänsliga områden ska lämna ett skyddsavstånd till vattnet vid spridning av gödselmedel på jordbruksmark som gränsar till vattendrag eller sjö. Skyddsavståndet ska vara minst 2 meter och räknas från jordbruksmarkens kant och in på fältet.

Förbud vid gödselspridning på lutande mark intill sjöar och vattendrag

Lantbrukare får inte sprida gödselmedel alls på jordbruksmark som gränsar till sjö eller vattendrag och som lutar mer än 10 % ner mot vattnet. Detta gäller alla typer av gödselmedel. 

Publicerad 2022-03-10, Uppdaterad 2023-11-29