Spridningsrestriktioner under hösten

De nya bestämmelserna för spridning är lite olika inom de nitratkänsliga områdena. 

Viktiga datum för Skåne län

1 augusti - 31 oktober får stallgödsel och andra organiska gödselmedel bara spridas i växande gröda eller före sådd av höstoljeväxter. På lerjordar (mer än 15 procent lerhalt) får även gödsel spridas inför sådd av höstsäd. Spridning i fånggröda är inte tillåten.

1 oktober - 31 oktober får fastgödsel ändå spridas, både i växande gröda som inte är fånggröda och på obevuxen mark. Fastgödsel från fjäderfän får dock inte spridas på obevuxen mark under tiden den 1 oktober - 31 oktober.  

Publicerad 2022-03-10, Uppdaterad 2023-12-13