Kemikalier i butik

Ystad-Österlenregionens miljöförbund har ansvar för att kontrollera att butiker följer kemikalie-lagstiftningen. Ansvaret för att märkning och säkerhetsdatablad är korrekta ligger främst på primärleverantörerna, men butiken har också ett ansvar. Om en produkt till exempel saknar kännbar varningsmärkning för synskadade är det butikens uppgift att åtgärda det. Det krävs tillräcklig kunskap om reglerna för att uppfylla skyldigheterna.

I butiker kontrolleras bland annat:

  • Om barnskyddande förslutning finns och fungerar
  • Om kännbar varningsmärkning finns
  • Om märkningen är korrekt
  • Tillstånd för överlåtelse av särskilt farliga kemikalier
  • Hur produkterna förvaras
  • Om eventuella bekämpningsmedel är godkända

Om det i något led i distributionskedjan upptäcks avvikelser i ovanstående kan det utgå en miljösanktionsavgift.  

Publicerad 2022-03-09, Uppdaterad 2023-12-13