Särskilt farliga kemikalier

Försäljning och privat bruk av särskilt farliga kemiska produkter kräver tillstånd. Tillståndet ska sökas hos länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs. Utfärdat tillstånd gäller i regel i fem år.  

Den som säljer tillståndspliktiga produkter ska föra anteckningar om datum för försäljningen, produktens namn och volym, vem som köpt produkten och dennes adress samt om köparen är yrkesmässig eller privat. För vidare information se Kemikalieinspektionens (KEMI) hemsida.

Publicerad 2022-03-09, Uppdaterad 2023-12-06

Länkar