Bekämpningsmedel

Kemisk bekämpning ska vara behovsanpassad och utföras så att inga preparat hamnar där de inte ska vara. Det är du som verksamhetsutövare som är ansvarig för att hålla mark- och vindanpassade avstånd, att din utrustning är i gott skick, att du har en säker påfyllnings- och rengöringsplats samt att din bekämpning ger minsta möjliga miljöpåverkan.

En kemikalieföreteckning bör kunna uppvisas vid tillsyn från en myndighet. Fyll gärna i: 

Kemikalieförteckning

Publicerad 2022-03-09, Uppdaterad 2023-11-27