Ållskog

Naturreservatet Ållskog ligger i ett kuperat landskap präglat av långvarigt bete. Här kan du promenera bland variationsrik skog, öppna ängsmarker och dammar. Området är rikt på fornlämningar, vilka berättar en spännande historia. Detta ålderdomliga landskap har inte bara kulturella utan även höga biologiska värden, med naturtyper där sällsynta växter och djur trivs. Reservatet är också känt för ett rikt fågelliv och förekomsten av groddjur. Ållskog nås enklast med bil, vilken kan parkeras i anslutning till skogsvägarna som går i eller genom området.

Bra att veta

  • Anlagd parkering saknas
  • Betande djur kan förekomma

Fördjupad information

Beslut och skötselplan, Naturvårdsverket

Ållskog, Länsstyrelsen

Karta över området

Publicerad 2021-11-25, Uppdaterad 2023-12-01