Ingelstorps mosse

Naturreservatet Ingelstorps mosse är särskilt intressant för dig som har ett specialintresse för groddjur eller botanik. Det vattenrika området är framförallt trivsamt för grodor och fuktkrävande växter. Platsen är välbesökt av många fågelarter, speciellt på våren. Under vinterhalvåret står de låglänta ängarna delvis under vatten och det är överlag ganska svårframkomligt. Det saknas markerade stigar, men finns upptrampade gångar.

Bra att veta

  • Anlagd parkering saknas

Fördjupad information

Beslut och skötselplan, Naturvårdsverket

Ingelstorps mosse, Länsstyrelsen

Karta över området

Publicerad 2021-11-25, Uppdaterad 2023-12-01